Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Вc, 27 сентября 2020
06:18

О ГОРОДЕ

Рындовская Александра Якимовна


Рындовская Александра Якимовна
Рындовская Александра Якимовна
Олександра Якимівна Риндовська (1829–1905) — одна з найвидатніших постатей в історії нашого краю ХІХ — початку ХХ ст. Почесна громадянка Катеринослава кілька десятків років була директором Маріїнської жіночої гімназії, а її дім — вогнищем культури освіченої громадськості міста. Дочка талановитого педагога і організатора освіти на Катеринославщині, директора народних училищ і Катеринославської класичної чоловічої гімназії Якима Яковича Ковалевського, дружина педагога і також — організатора гімназійної освіти Миколи Семеновича Риндовського Олександра Якимівна сама була видатним педагогом і особистістю. Тому і дослідницька література про неї досить багата за більш як століття.

А от про сім’ю О.Я. Риндовської відомо зовсім мало. До 10-ї річниці від часу її смерті І.Я. Акинфієв зробив про неї доповідь на засіданні Вченої архівної комісії, а потім опублікував її в «ЛЕУАК» (1915, вип. 10). Наведемо короткий витяг із цієї доповіді: «О. Я-на, у моїй свідомості, була завжди не [просто] жінкою, а винятковою людиною. у вищому й кращому значенні цього слова. Таких людей мені бачити доводилося надзвичайно мало. А таких жінок, про яких я, в колі інших жінок, напівжартома, звичайно, говорив, що це людина, а не жінка, я знаю лише дві: Олександру Якимівну Риндовську та її дочку Олександру Михайлівну Калмикову». Отже, доповідач зарахував дочку Риндовської до особливої категорії людей. І цілком справедливо.

Багато років тому, працюючи над матеріалами з історії нашого краю в Державному архіві Російської Федерації (тоді архів Жовтневої Революції) ми натрапили у фонді 102 (Департамент поліції) на об’ємну справу «О вдове сенатора А.М. Калмыковой». Знаючи, що це, по-перше, дочка Риндовської, а, по-друге, соратниця В.І. Леніна, ми зацікавилися цією справою. «Об’єктивка» на початку справи дає відомості про сімейний стан людини. У цій графі справи, заведеної у 1893 р., говориться: «Имеет мать Александру Акимовну Рындовскую, вдову Д.С.С., начальницу Екатеринославской женской гимназии, сына Андрея Дмитриевича Калмыкова, 21 лет, служащего при посольстве в Тегеране (Персия), брата Александра Михайловича Чернова — служащего в Приморском крае начальником округа, и сестру Зинаиду Михайловну фон-Шварц, живущую при ней».

А далі на підставі агентурних відомостей, простежується діяльність О.М. Калмикової, її педагогічна та суспільно-політична діяльність, участь у зібраннях, мітингах тощо. Навіть із короткого витягу зі «Справи» видно, що ця жінка не була ординарною. Вона ж продовжила педагогічну династію Я.Я. Ковалевського — О.Я. Риндовської.

Додаток

Калмыкова Александра Михайловна, вдова сенатора, тайная советница, бывший член Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию, Педагогических курсов Фребелевского общества, Невского общества народных развлечений и императорского Вольного Экономического общества. Состоит под негласным надзором полиции и находится в непрерывных сношениях с лицами, политически неблагонадежными, а иногда и с лицами, занимающимися активной революционной деятельностью. Содержит книжный магазин, специальность коего — распространение в народных массах и в публике книг тенденциозного направления путем, главным образом, снабжения народных и кружковых пропагандистских библиотек тенденциозной литературой.

В 1893 г. поступило указание, что Калмыкова, будучи членом Комитета Грамотности, содействовала сближению известного своей политической неблагонадежностью кандидата права Николая Александровича Рубакина [рос. книгознавець, бібліограф і письменник — Г.Ш.] с земляческими кружками молодежи, кои пользовались указанием Рубакина при составлении каталогов земляческих библиотек.

…В 1894 г. Калмыкова была замечена наблюдением в сношениях с лицами, принадлежавшими к революционному сообществу, именовавшему себя «Партией народного права».

В ноябре 1895 г. состоялось высочайше утвержденное положение Комитета Министров о передаче Комитета Грамотности, ввиду временного направления, в ведение Министерства Народного просвещения. Недовольные этой мерой члены Комитета Грамотности, и в том числе Калмыкова, демонстративно вышли из состава Комитета, решив продолжать деятельность вышеозначеного кружка в том же направлении.

Среди лиц, известных своей неблагонадежностью, Калмыкова пользовалась большим авторитетом. Так, между прочим, занимавшийся преступной пропагандой среди рабочих Павел Колокольников в октябре 1894 г. писал другому пропагандисту — Дм. Солодовникову, следующее: «Калмыкова на Рождество будет в Москве, воспользуйтесь, чтобы поговорить с нею, она очень дельный и сведущий человек».

С 1896 г. она знакома с известной своей политической неблагонадежностью женой Коллежского секретаря Анной Ильиничной Елизаровой [сестра В.І. Леніна — Г.Ш.], которая состояла членом «Комитета социал-демократической рабочей партии», вела деловые сношения с заграницей, получала транспорты революционной литературы и имела обширные знакомства, состоящие из лиц политически неблагонадежных.

В 1897 г. при энергическом содействии Калмыковой были изданы портреты писателя Щедрина [М.Є. Салтикова-Щедріна — Г.Ш.], сбор от продажи которых поступил в пользу «Красного Креста» — Общества помощи политическим ссыльным и заключенным. Несколько позднее портреты Щедрина были изданы вновь и продавались Калмыковой в ее магазине без комиссионного процента в ее пользу.

Калмыкова не чуждается и активной революционной деятельности. Так, в мае 1899 г. приятель содержавшегося в то время в СПб. крепости Сергея Маклакова — Михаил Богданов сказал одному лицу следующее: «Об интеллигенте нечего тужить, пойдем. Сергей мне сказал, что если он пропадет со своим интеллигентом, то чтобы я осторожно сходил в магазин Калмыковой, предъявил ей имеющийся пароль и изложил свою нужду. Она даст адрес и интеллигент для дела немедленно появится».

27 мая 1899 г. Калмыкова присутствовала на обеде, устроенном в память Пушкина редакцией журнала «Жизнь», во время коего также произнесла тенденциозную речь. На этом обеде присутствовали исключительно лица сомнительной политической благонадежности и произносили речи противуправительственного характера.

В числе членов Вольного Экономического общества Калмыкова принадлежала к так называемой «политической партии», стремящейся противодействовать Правительству, а в составе закрытого ныне по распоряжению властей «Союза взаимопомощи русских писателей» она была членом ревизионной комиссии. Подписала протест Союза писателей в редакции газет по поводу демонстрации 4 марта у Казанского собора. По агентурным сведениям Департамента Полиции Калмыкова состояла во главе радикально-оппозиционной группы руководителей революционного движения и являлась самым вредным лицом изо всех подобных ей в Петербурге. Будучи человеком глубоко революционным по натуре и по убеждениям, Калмыкова воспитала несколько поколений молодежи и рабочих в революционном направлении, пользуясь занятиями в воскресных школах и народных аудиториях Общества помощи в чтении больным и бедным.

…Пользуясь занятиями в воскресных школах (до ёё устранения), она почти открыто вела пропаганду среди рабочих, приглашая наиболее смышленых из них к себе на дом для бесед, причем из числа таких рабочих многие привлекались впоследствии к дознаниям политического характера. Наиболее типичным представителем распропагандированных Калмыковой рабочих может служит сосланный в Архангельск рабочий Шелгунов, который до сего времени не прекращает заниматься революционной деятельностью. Память о Калмыковой на 10-летии ее педагогической деятельности и о произносимых ею по разному поводу речах до сих пор еще жива среди рабочих, служащих на разных СПб. заводах, являющихся деятельными участниками всяких беспорядков. Струве, Туган-Барановский, Потресов и другие главари марксизма обязаны своим развитием и направлением их деятельности исключительно Калмыковой.

…В начале ноября 1899 г. Калмыкова усиленно хлопотала об устройстве в одном из ресторанов сочувственного обеда в честь всех профессоров, уволенных правительством, начиная с 60х годов.

…В декабре 1899 г. Калмыкова принимала участие в устройстве музыкально-литературного вечера в память писателя Салтыкова, сбор с которого пошел на поддержку народных аудиторий «Общества помощи в чтении больным и бедным». В одной из этих аудиторий на Никольской площади Калмыкова читала лекции, действуя на слушателей все в том же направлении.

В феврале 1900 г., по случаю приезда из Пскова главарей русской социал-демократии Александра Потресова и Владимира Ульянова, у Калмыковой состоялось многолюдное сборище, на котором обсуждались открыто способы борьбы с Правительством и степень пригодности для пропаганды разных подпольных литературных органов. Сама Калмыкова неоднократно предпринимала поездки в Псков, где в то время проживали Ульянов, Потресов и Цедебраум. Во время ее приездов местные революционеры и статистики устраивали собрания, на которых читались рефераты, произносились противуправительственные речи и т. п.

Калмыкова с давних пор содержит книжный склад, главная задача которого высылка в земства для народных библиотек тенденциозно подобранных библиотечек. По ее собственному признанию, из описания закрытия ее склада, она лишена даже возможности опубликовать отчет своей деятельности за 10 лет существования. «Какой громадный общественный интерес имел бы подобный отчет», — говорила она в интимных беседах с ближними лицами. «Ведь вся моя деятельность за последние годы сосредоточена в земстве и по устройству библиотек и читален на фабриках и заводах. Дело с каждым годом растет и несомненно, что опубликование цифр сразу обнаружило бы, какие книжки много распространяются, в каком количестве, и какой читатель на них воспитывается, а также показало бы и заметный рост такого читателя…»

…Присутствовала на вечернем заседании Союза писателей в день 19 февраля 1901 года под председательством Анненского, на коем многие лица, в том числе Калмыкова произносили противуправительственные речи на тему о произволе Правительства и о студенческих волнениях.

…При отъезде из Петербурга удаленного за участие в беспорядках 4 марта П. Струве Калмыкова устроила ему торжественные проводы с участием учащейся молодежи.

Ввиду сего 18 апреля 1901 г. Калмыкова была подвергнута обыску, коим, однако, ничего явно преступного не обнаружено и она оставлена на свободе. В конце минувшего апреля Калмыкова выехала за границу и, по сведениям заграничной агентуры, находится ныне в Мюнхене, где образовалась революционная группа, поставившая собственную типографию…

Ганна Швидько
copyright © gorod.dp.ua, ООО Сегодня Мультимедиа
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте